Łobuziaki
                       

Panel Rodzica

Posts found under: ŻłobekMatejki

Nowy żłobek dofinansowany ze środków unijnych we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki – rusza rekrutacja

Uprzejmie informuję, że rusza nabór do nowego żłobka we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki, który powstanie dzięki  uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o tytule „Work-life balance – Wyjątkowy żłobek dla świadomego rodzica” (całkowita wartość projektu to suma 905 587,50 złotych, z czego kwota dofinansowania pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 769 748,50 złotych).

Ofertą bezpłatnego pobytu zostanie objętych 30 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Uczestnikami projektu mogą być mamy sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, jak również pozostające bez zatrudnienia i aktualnie sprawujące opiekę nad dziećmi.

Kryterium decydującym o przyjęciu dziecka będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo w rekrutacji będą miały dzieci z niepełnosprawnością.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Przekazujcie dobre nowiny dalej:)

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty pojawią się na stronie internetowej www.lobuziaki.com.pl do 15.12.2017

Czytaj dalej..
  • Napisz do nas

  • Najnowsze na blogu